Horeca Crowdfunding Nederland

Crowdfunding in vogelvlucht

Via ons platform investeert een zo groot mogelijke groep mensen (crowd) in horeca-ondernemingen die een financiering wensen voor bijvoorbeeld een verbouwing, de start of uitbreiding. Uw investering is een lening die u via ons platform aan de horeca-ondernemer verstrekt. Alle administratieve rompslomp nemen wij u uit handen. Over uw inleg ontvangt u de rente die vermeld staat bij het project. Uw inleg inclusief rente wordt op maandbasis aan u overgemaakt. Hieronder staat een overzicht van de processtappen:

Proces crowdfunding2

De selectiefase

Een ondernemer meldt zich aan bij Horeca Crowdfunding Nederland met een financieringsbehoefte. De ondernemer levert vervolgens allerlei documentatie aan. Deze wordt getoetst door zeer ervaren kredietbeoordelaars met uitgebreide horeca-expertise. Als er een positief oordeel wordt gevormd dan wordt de ondernemer uitgenodigd voor een persoonlijk gesprek. Tijdens dit gesprek wordt kennisgemaakt met de ondernemer. Ook bengen de beoordelaars een bezoek aan de locatie. Indien het gesprek eveneens positief wordt beoordeeld dan wordt de aanvraag op de website gepubliceerd. Vanaf dit moment kunnen mensen gaan investeren. 

De fundingfase

Op de homepagina staan alle projecten waarin u kunt investeren. U kunt vervolgens via de button 'Bekijken' meer informatie ontvangen over het project. Indien u vertrouwen heeft in het project en een bijdrage wilt leveren aan de financiering, dan klikt u eenvoudig op de button 'investeren'. U selecteert een gewenst investeringsbedrag (vanaf 250 euro), accepteert de algemene voorwaarden en klikt vervolgens op 'bevestigen'. Hierna ontvangt u een bevestigings e-mail. Hierin wordt  u verzocht om nogmaals uw toegezegde investering te bevestigen. Let op: vergeet niet op de bevestigingsmail te klikken. Pas na bevestiging wordt uw bedrag (anoniem) verwerkt. Dit gaat door totdat het te financieren bedrag volledig is volgelopen. De teller staat dan op 100%. 

De overboekingsfase

Nadat het project is volgelopen (teller staat op 100%), ontvangen alle investeerders een mail. Hierin staat een getekende overeenkomst tussen u en de ondernemer. Deze kunt u bewaren voor u eigen administratie. Kort daarna ontvangt u een AcceptEmail waarmee u het toegezegde investeringsbedrag eenvoudig kan overmaken. Horeca Crowdfunding Nederland boekt, na ontvangst van alle geïnvesteerde bedragen binnen enkele dagen over naar de ondernemer. 

De aflossingsfase

Horeca Crowdfunding Nederland gaat nu elke maand de rente-en aflossingsverplichting incasseren bij de ondernemer die de financiering heeft ontvangen. Dit bedrag wordt vervolgens verdeeld over alle investeerders naar percentage van het totale geinvesteerde bedrag. Dit gaat volledig automatisch. Maandelijks ontvangt u dus elke keer een bedrag op uw rekening. Dit gaat door totdat de ondernemer alle bedragen heeft betaald.