Horeca Crowdfunding Nederland

Onderscheidend vermogen

Horeca Crowdfunding Nederland stelt de belangen van de investeerders voorop. Ondanks al onze preventieve maatregelen bestaat er altijd een kans dat een ondernemer niet meer aan zijn/ haar verplichtingen kan voldoen. In het ergste geval bent u dan een deel van uw investering kwijt. Wij adviseren dan ook altijd om uw investeringen te spreiden. 

Hoofdelijke aansprakelijkheid

Horeca Crowdfunding Nederland laat de kredietnemer hoofdelijk meetekenen voor de gevraagde financiering. Op het moment dat niet meer aan de betalingsverplichtingen kan worden voldaan, dan zullen wij deze hoofdelijke aansprakelijkheid benutten. 

Zekerheden

Wij nemen standaard een verpanding op de inventaris. De pandakte wordt geregistreerd bij De Belastingdienst. Bij starters wordt de akte ook notarieel vastgelegd. Mocht de kredietnemer niet meer aan de betalingsverplichtingen kunnen voldoen, dan zullen wij de verpanding uitwinnen. Een verpanding geeft extra zekerheid, maar is zeker geen garantie. Andere platformen in Nederland nemen (voor zover bekend) niet standaard een verpanding op de inventaris. 

Bij startende bedrijven nemen wij naast de verpanding op de inventaris ook een 1e recht verkoop exploitatie. Hiermee kunnen wij op eigen initiatief de exploitatie via een makelaar in de verkoop zetten. In de horeca heeft inventaris in combinatie met een exploitatie meer waarde.

Kritische toetsing

In tegenstelling tot collega platformen in de markt, hebben wij niet de ambitie om zo groot mogelijk te groeien. De groei moet beheersbaar blijven om voldoende aandacht te kunnen blijven besteden aan 'relatiemanagement'. Alleen door contact te blijven onderhouden met de leningnemer kunnen wij eventuele liquiditeitsproblemen sneller signaleren. Wij ontvangen dagelijks veel aanvragen. Voordat een aanvraag wordt gepubliceerd is hiereen uitgebreide toetsing aan vooraf gegaan. Het ingediende ondernemingsplan inclusief financiële prognoses worden beoordeeld door experts uit de horecabranche. Als de documentatie is beoordeeld, dan wordt de ondernemer bij een positief resultaat, uitgenodigd voor een persoonlijk gesprek. Gedurende het gesprek worden de plannen van de ondernemers besproken. Een gesprek vindt altijd plaats met twee beoordelaars. Na afloop van het gesprek moeten beide beoordelaars unaniem een positief oordeel hebben. Onderdeel van de beoordeling vormt het bezoek aan de (potentiele) locatie. Pas als alle seinen op groen staan, wordt overgegaan tot publicatie. De kritische toetsing heeft tot gevolg dat slechts een heel klein aandeel van de aanvragen wordt gehonoreerd voor publicatie.  In tegenstelling tot andere platformen in Nederland zijn wij volledig gespecialiseerd in de horeca. 

Bij een aanvraag van een horeca-exploitatievergunning (bij verstrekking van alcoholhoudende dranken) komt de wet BIBOB om de hoek kijken. De gemeente voert hierbij een onderzoek uit naar de achtergrond van de ondernemer. Horeca Crowdfunding Nederland gaat uitsluitend over tot overboeking van het gewenste kredietbedrag als de vergunning door de gemeente is verstrekt. 

Monitoring

Wij bieden starters coaching aan door ervaren horeca-adviseurs. Bij signalen van liquiditeitsproblemen wordt deze coach intensiever ingezet. Voorafgaand aan de publicatie van een project wordt ook gevraagd op welke wijze de administratieve ondersteuning wordt vormgegeven. Wij bespreken gezamenlijk welke financieeldienstverlener de accountancywerkzaamheden gaat verrichten. Indien wij twijfels hebben over de kwaliteit van de accountancydienstverlener dan zullen wij niet tot publicatie overgaan. Tevens verplichten wij de ondernemer om 4 keer per jaar inzichten te bieden in de financiële prestaties van de onderneming. Vooral de ontwikkeling van het crediteurensaldo wordt dan nauwlettend gevolgd.

Onderscheidend vermogen

risico beheersing 2

Risico beheersing 3