Horeca Crowdfunding Nederland

Proeflokaal Bregje Woerden

Project Nr. : 83
Type bedrijf : Restaurant
Financiering : Herfinanciering
Categorie : (?)

Project is gefinancierd
Kredietbedrag : € 270.000,00
Geinvesteerd : € 270.000,00
Rente per jaar : 7,5 %
Looptijd : 48 maanden

Proeflokaal Bregje Woerden crowdfunding 3
Recensie HCN: het restaurant maakt onderdeel uit van een nieuwe snelgroeiende franchiseketen. De huursom is aantrekkelijk in relatie tot het gemiddelde omzetpotentieel. Ondanks het feit dat de vestiging al enkele maanden geopend is, is o.i. formeel nog sprake van een startende onderneming. Daar de ondernemer al ervaring heeft opgebouwd als eigenaar kan o.i. toch een 4 sterren classificatie worden toegekend. De ondernemer is hoofdelijk aansprakelijk en tevens neemt HCN te allen tijde de verpanding op de inventaris. Aflossing van de lening inclusief rente geschiedt op maandbasis.

Over de formule

Proeflokaal Bregje is een nieuwe franchiseformule die ontwikkeld is door de oprichters van de succesvolle franchiseformule 'La Cubanita'. De horecagroep won met deze franchiseformule de National Crowdfunding Award 2016. De nieuwe formule staat voor lekker en betaalbaar eten in een sfeervolle omgeving. Een driegangen-diner kost slechts € 12,50 op maandag t/m woensdag. Van donderdag t/m zondag kost een driegangen-menu € 14,50. De eerste (pilot) vestiging is medio 2014 opgericht in Den Haag. De nieuwe formule bleek een groot succes. Al snel volgden vestigingen in Alkmaar, Almere, Breda, Haastrecht, Leiden, Nieuwegein, Noordwijk, Woerden, Oisterwijk, Meppel en Rotterdam. Alle vestigingen zijn succesvol. De moderne, eigentijds inrichting in combinatie met de lage prijsstelling trekt een breed publiek. De vestiging in Woerden is in mei jl. geopend. De eigenaren zijn Roland Hogenelst en zijn partner Laura Wijnands. Het restaurant is gevestigd aan de Houttuinlaan 1 pal naast het station met ruime parkeervoorzieningen. Het pand is aangekocht door de eigenaar van Proeflokaal Bregje en derhalve in eigendom. 

De ondernemer

Laura Wijnands  begon op haar 16e te werken in de horeca. Na de HAVO heeft Laura een HBO studie Human Resource Management gevolgd aan de Hogeschool van Amsterdam. Momenteel zit zij in haar 3e jaar van haar bachelor rechtsgeleerdheid aan de Vrij Universiteit van Amsterdam. Ondanks dat zij haar studie met veel passie en zeer goede resultaten volgt was vorig jaar duidelijk geworden dat haar hart bij de horeca ligt. Om die reden is zij een half jaar geleden een eigen Proeflokaal Bregje begonnen samen met de oprichter Roland Hogenelst. In de praktijk blijkt het mogelijk om studie en werken te combineren. Bij Proeflokaal Bregje wordt ze ondersteund door een zeer bekwame bedrijfsleider. Dit jaar zal Laura haar bachelor afronden. Laura wenst graag haar aandelenbelang van 50% in Woerden uit te breiden naar 100% en daarmee het belang van haar partner over te nemen. Op de langere termijn wenst ze meerdere vestigingen van Proeflokaal Bregje te exploiteren. 

De financiering 

De financiering is bestemd voor de herfinanciering van de eerder verrichte investeringen in de verbouwing, inrichting, voorraden, huurwaarborg en voorfinanciering BTW. De (boek)waarde van de huidige activa bedraagt afgerond € 330.000, het risicodragend vermogen € 60.000. Het gewenste langlopende financieringsbedrag bedraagt € 270.000. 

De vooruitzichten

De vooruitzichten voor de korte, maar zeker ook voor de langere termijn zijn goed. Vanwege de vele referentiebedrijven binnen de groep kan een nauwkeurige inschatting worden gemaakt van zowel het omzetniveau en het kostenpatroon. Het omzetniveau (base case) is begroot op afgerond € 1mln. De reeds gerealiseerde omzetten liggen boven deze begroting. Er wordt reeds een positieve kasstroom gerealiseerd. De vrije kasstroom (beschikbaar voor aflossingen) is begroot op € 105.000.  De cashflow is inclusief management fee. De geprognosticeerde management fee is ruim in relatie tot de beoogde privé-uitgaven en kan derhalve als buffer fungeren.

Crowdfunding

De groep heeft enkele jaren geleden bewust gekozen voor crowdfunding, mede omdat er snel geschakeld kan worden. Inmiddels hebben wij dermate goede ervaringen met Horeca Crowdfunding Nederland dat wij vooralsnog uitsluitend crowdfunding inzetten voor financiering van nieuwe vestigingen. De publiciteit rondom crowdfunding is zeer waardevol. De ontvangen Jury Award tijdens de National Crowdfunding Day 2016 is de kers op de taart. Wij vinden het prachtig om onze gasten actief te betrekken bij de verdere ontwikkeling van onze formules. Crowdfunding draagt ook bij aan de creatie van naamsbekendheid.

Meer informatie

Voor meer informatie verwijzen wij u graag naar de algemene website www.proeflokaalbregje.nl en naar de facebook pagina. 

Geïnvesteerd bedrag Investeerder Datum
1000 11002523 17 december 2016
250 11001796 17 december 2016
2500 11002563 17 december 2016
500 11001379 17 december 2016
500 11002534 17 december 2016
250 11002462 17 december 2016
250 11001188 17 december 2016
5000 1100110 17 december 2016
250 11001669 17 december 2016
1000 11001395 17 december 2016
1000 11001883 17 december 2016
1000 1100359 17 december 2016
1000 11001722 17 december 2016
500 11002562 17 december 2016
1000 11002561 17 december 2016
500 1100911 17 december 2016
250 1100376 17 december 2016
250 1100220 17 december 2016
250 110045 17 december 2016
1000 11002150 17 december 2016
1000 11002438 17 december 2016
500 11002039 17 december 2016
5000 11002560 17 december 2016
250 11002559 17 december 2016
500 11001171 17 december 2016
10000 1100496 17 december 2016
250 11002435 17 december 2016
250 1100329 17 december 2016
250 11002530 17 december 2016
250 1100137 17 december 2016
500 11002300 17 december 2016
1000 1100697 17 december 2016
250 11002312 17 december 2016
250 11001729 17 december 2016
250 11002397 17 december 2016
250 11002519 17 december 2016
500 11002533 17 december 2016
500 1100945 17 december 2016
5000 11002558 17 december 2016
250 1100375 17 december 2016
1000 11001161 17 december 2016
250 11002228 17 december 2016
1000 11001994 17 december 2016
250 11002377 17 december 2016
1000 1100610 17 december 2016
2500 11001300 17 december 2016
500 11001792 17 december 2016
500 11001865 17 december 2016
8500 11002392 17 december 2016
1000 1100282 17 december 2016
250 11001704 17 december 2016
250 11002270 17 december 2016
1500 11001907 17 december 2016
500 11002292 17 december 2016
250 11001212 17 december 2016
250 1100487 17 december 2016
250 11001703 17 december 2016
500 11002555 17 december 2016
750 11001363 17 december 2016
2500 11002554 17 december 2016
250 1100122 17 december 2016
250 11001939 17 december 2016
2500 11002383 17 december 2016
500 11002510 17 december 2016
500 11002136 17 december 2016
500 11002440 17 december 2016
250 11001802 17 december 2016
3000 11001182 17 december 2016
1000 11002113 17 december 2016
500 1100608 17 december 2016
1000 1100789 17 december 2016
500 11001549 17 december 2016
500 1100595 17 december 2016
5000 11001536 17 december 2016
250 1100190 17 december 2016
2000 11001164 17 december 2016
250 11001008 17 december 2016
1000 11002404 17 december 2016
500 1100553 17 december 2016
2500 11002121 17 december 2016
500 11002233 17 december 2016
2000 1100683 17 december 2016
500 11002331 17 december 2016
250 1100578 17 december 2016
500 1100226 17 december 2016
250 11001936 17 december 2016
250 11001563 17 december 2016
250 1100650 17 december 2016
1000 1100939 17 december 2016
1000 11001249 17 december 2016
250 11001419 17 december 2016
1000 11001218 17 december 2016
2000 11001982 17 december 2016
250 1100765 17 december 2016
250 11002380 17 december 2016
750 11002237 17 december 2016
500 11002504 17 december 2016
1000 110049 17 december 2016
750 11001335 17 december 2016
250 11001501 17 december 2016
1000 11001518 17 december 2016
500 1100249 17 december 2016
250 1100736 17 december 2016
1000 1100196 17 december 2016
500 11002499 17 december 2016
250 11002388 17 december 2016
500 11001028 17 december 2016
250 11002229 17 december 2016
500 1100185 17 december 2016
250 11002256 17 december 2016
250 11001338 17 december 2016
500 11002345 17 december 2016
500 11001587 17 december 2016
500 11001056 17 december 2016
250 11002483 17 december 2016
3000 11001040 17 december 2016
1000 1100934 17 december 2016
250 11001078 17 december 2016
2000 1100498 17 december 2016
250 1100424 17 december 2016
250 1100429 17 december 2016
250 11002286 17 december 2016
1000 1100734 17 december 2016
5000 11002251 17 december 2016
500 11001807 17 december 2016
3000 11002226 17 december 2016
500 11002460 17 december 2016
1000 11001814 17 december 2016
1000 1100217 17 december 2016
250 1100442 17 december 2016
500 11001283 17 december 2016
2250 1100983 17 december 2016
250 11001872 17 december 2016
250 1100591 17 december 2016
5000 11001783 17 december 2016
500 1100550 17 december 2016
5000 11001854 17 december 2016
500 1100582 17 december 2016
2000 11001469 17 december 2016
1000 11002468 17 december 2016
500 11002376 17 december 2016
1000 11002103 17 december 2016
1000 1100588 17 december 2016
750 11002423 17 december 2016
1000 11002467 17 december 2016
1500 11002426 17 december 2016
500 11002084 17 december 2016
250 11002382 17 december 2016
500 11002116 17 december 2016
750 11002471 17 december 2016
3000 11001359 17 december 2016
1000 11001782 17 december 2016
500 11001699 17 december 2016
500 1100183 17 december 2016
500 1100599 17 december 2016
250 11001447 17 december 2016
250 11002012 17 december 2016
500 11001122 17 december 2016
250 1100542 17 december 2016
500 11002175 17 december 2016
2000 11002334 17 december 2016
500 11001413 17 december 2016
2000 11002365 17 december 2016
500 11002389 17 december 2016
250 11002308 17 december 2016
250 11002374 17 december 2016
750 11001934 17 december 2016
1000 11002137 17 december 2016
250 1100770 17 december 2016
1000 110092 17 december 2016
1000 1100570 17 december 2016
500 11001096 17 december 2016
500 1100985 17 december 2016
500 11001815 17 december 2016
1000 11002311 17 december 2016
500 11002501 17 december 2016
500 11002434 17 december 2016
500 11001644 17 december 2016
500 11002262 17 december 2016
1000 1100933 17 december 2016
500 1100824 17 december 2016
500 11001676 17 december 2016
500 11001519 17 december 2016
2000 11001612 17 december 2016
10000 11002235 17 december 2016
1000 11001436 17 december 2016
500 11002482 17 december 2016
1500 1100119 17 december 2016
500 11001742 17 december 2016
500 11002108 17 december 2016
1000 11001790 17 december 2016
1000 1100814 17 december 2016
500 1100729 17 december 2016
500 11002492 17 december 2016
2000 11002245 17 december 2016
1000 11001270 17 december 2016
2000 11001595 17 december 2016
12250 11002556 17 december 2016
1000 11004 17 december 2016
25000 11002547 17 december 2016
7500 11002548 17 december 2016
20000 11001111 17 december 2016
250 11002549 17 december 2016

Proeflokaal Bregje Woerden

Proeflokaal Bregje Woerden crowdfunding 3

Bregje Woerden Crowdfunding 9

Proeflokaal Bregje Woerden crowdfunding 1

Proeflokaal Bregje Woerden crowdfunding 2

Bregje Woerden Crowdfunding 4

Bregje Woerden Crowdfunding 5

Bregje Woerden Crowdfunding 7