Horeca Crowdfunding Nederland

Uitleg ontheffing bemiddeling opvorderbare gelden

HCN heeft van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een ontheffing voor het bemiddelen in opvorderbare gelden en staat geregistreerd onder nummer 19000010. Onder dit regime mag HCN bemiddelen in leningovereenkomsten van ondernemingen. Geldvragers zullen bij HCN daarom nooit particulieren zijn.

Een ontheffing van het bemiddelen in opvorderbare gelden betekent – strikt genomen – dat HCN niet onder doorlopend toezicht van de AFM staat. Maar omdat de AFM de ontwikkelingen in de crowdfundingsector goed wil volgen, rapporteert HCN twee keer per jaar aan de AFM over onder meer de omvang van HCN.